o firmie

"doswiadczenie

Doświadczenie

Oferujemy połączenie unikalnych umiejętności technologicznych z precyzją i wysoką jakością w dostarczaniu rozwiązań dla Klientów. O naszej sile świadczą kompetencje naszego zespołu, na który składają się wysokiej klasy specjaliści z doświadczeniem w wielu różnorodnych projektach IT.

"kompetencje/

Innowacyjność

Nasze projekty zawsze wnoszą świeże spojrzenie na zagadnienia będące ich treścią. Stworzyliśmy m.in. portal lokalizacyjny Trackmate.pl, umożliwiający monitorowanie pojazdów i urządzeń, planowanie tras i rejestrację ich przebiegu, jak również analizę danych o położeniu uprawnionych użytkowników.

"rozwoj/

Historia

Powstaliśmy z połączenia dwóch podmiotów biznesowych – Trackmate z ponad 20 letnim doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu systemów IT, oraz InterPartners z ponad 10 letnim doświadczeniem w rekrutacji i outsourcingu specjalistów IT w Polsce i za granicą.

oferta

Trzy główne obszary naszej oferty to budowa i obsługa rozwiązań IT, rekrutacja specjalistów i outsourcing całych zespołów IT, a także wsparcie dla zarządzających zespołami i projektami.

O projekcie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.Wartość projektu: 5 330 875.00 PLN Wartość dofinansowania: 4 161 275.00 PLN
Cel projektu: Opracowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w postaci unikalnych algorytmów oraz inteligentnego urządzenia monitorującego, pozwalających na zwiększenie efektywności systemów wspomagania dystrybucji towarów. Realizacja projektu przyczyni się do umocnienia pozycji i zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw z branży transportu i dystrybucji względem podobnych
podmiotów zagranicznych (poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii w szczególności na terenie RP).
NCBR

Algorytmy OPTYMALIZACJI transportu

Oferujemy usługi w zakresie optymalizacji sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstw. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, identyfikując wraz z klientem możliwe do usprawnienia obszary działalności i elementy procesów. Stosujemy nowoczesne algorytmy geokodowania oraz zaawansowane i efektywne mechanizmy planowania tras przejazdów. W efekcie nasi klienci mogą spodziewać się w szczególności: ✓ Obniżenia kosztów eksploatacyjnych, w tym kosztów narzędzi, czyli środków transportu, paliwa i zasobów, ✓ Optymalizacji wykorzystania zasobów podczas planowania i organizowania procesów logistycznych, w tym poprawy systemu monitoringu i kontroli procesów.

Budowa ROZWIĄZAŃ informatycznych "pod klucz"

Nasze zespoły specjalistów i ich kompetencje umożliwiają nam podejmowanie się nawet najbardziej nietypowych zadań z dziedziny budowy systemów IT. Nasze doświadczenia obejmują systemy CRM, obsługi zdarzeń/awarii, workflow, monitorowanie pojazdów i ludzi, wyszukiwarki mapowe, systemy lokalizacyjne, aplikacje do obsługi imprez sportowych, nawigację samochodową, systemy zarządzania ruchem, systemy ERP, aplikacje do zarządzania kampaniami reklamowymi, aplikacje mobilne, komunikatory, systemy rezerwacji miejsc parkingowych itp.

Zarządzanie PROJEKTAMI

Kierownikom możemy zaproponować wsparcie w postaci konsultacji w zakresie dotyczącym prowadzonych przez nich projektów, ich zaplanowania, monitorowania oraz rozwiązywania bieżących problemów.
Nasi specjaliści mogą również sami pełnić czasowo rolę kierowników projektów w organizacji Klienta, równolegle oferując coaching dla osób, które mają docelowo zarządzać tymi przedsięwzięciami.

Wsparcie w zarządzaniu ZESPOŁEM

Nasi specjaliści chętnie doradzą w zakresie organizacji pracy zespołu i doborze technik pracy. Pomożemy w identyfikacji naturalnych liderów w zespole i damy im narzędzia skutecznego zarządzania i prowadzenia ludzi.
Organizujemy zajęcia służące integracji członków zespołu w formie gier symulacyjnych, umożliwiających poznanie słabych i mocnych stron grupy wraz z określeniem predyspozycji poszczególnych jej członków do pełnienia określonych ról w zespole developerskim lub projektowym.
Oferujemy wsparcie on-site, polegające na coachingu dla zarządzających zespołami ludzkimi, jak również całą gamę konsultacji i warsztatów w obszarze delegowania zadań, rozwiązywania konfliktów, zarządzania przez cele i innych zagadnień ze sfery umiejętności miękkich.

Rekrutacja EKSPERTÓW w dziedzinie IT

Oferujemy współpracę z wysokiej klasy specjalistami IT, potrzebnymi w środowisku, zespole, projekcie Klienta.
Pokrywamy szerokie spektrum kwalifikacji IT potrzebnych w każdym dziale lub przedsiębiorstwie IT, czyli m.in. Analiza biznesowa i systemowa, projektowanie, programowanie, administracja systemami i bazami danych, testowanie oraz zarządzanie zespołami i kierowanie projektami.

Outsourcing ZESPOŁÓW developerskich

Możemy 'dostarczyć' Państwu całe zespoły specjalistów w zakresie budowy systemów informatycznych. Tworzą je eksperci w swoich dziedzinach, pracujący już wcześniej ze sobą, doświadczeni w budowie systemów IT dla klientów rozmaitych branż.
Skład zespołu zależy od wymagań Klienta – w szczególności dobieramy go w taki sposób, by był optymalny dla sprostania oczekującym go wyzwaniom. W skład typowego zespołu wchodzić mogą: kierownik zespołu/projektu, analitycy, projektanci, programiści, testerzy itp.

Zarządzanie SYSTEMAMI

Zarządzamy systemami i aplikacjami klienta w środowiskach produkcyjnych. Oferujemy objęcie opieką całych systemów – warstwy sprzętowej, bazodanowej i aplikacyjnej. Dostępna jest również usługa hostingu wraz z migracją systemów i danych z dotychczasowych środowisk.

doświadczenie

Grono naszych klientów obejmuje m.in.

Orange       Polkomtel      NetworkS!
 
Polskie Książki Telefoniczne
 
Finder      Inventia      Imagis